ECBroth-1ECBroth-1

 EC Broth

Liên hệ

Được khuyến nghị để liệt kê chọn lọc Escherichia coli giả định bằng kỹ thuật MPN từ các mẫu nước và từ các mẫu lâm sàng.

Mô tả

 EC Broth

(Complies as per ISO 17025:2005)

 Mã hàng: M127-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :

M127-100G,M127-500G

EC Broth M127

Mục đích sử dụng:

Được khuyến nghị để liệt kê chọn lọc Escherichia coli giả định bằng kỹ thuật MPN từ các mẫu nước và từ các mẫu lâm sàng.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Tryptone 20.000

Lactose 5.000

Hỗn hợp muối mật 1.500

Kali hydro photphat 4.000

Kali dihydro photphat 1.500

Natri clorua 5.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 6,9 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Hòa 37,0 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Phân chia

trong ống nghiệm chứa ống Durhams ngược. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Điều chỉnh

nồng độ của môi trường phù hợp với cỡ mẫu.