LactobacillusMRSAgar-1LactobacillusMRSAgar-1

 Lactobacillus MRS Agar

Liên hệ

Được khuyến nghị để nuôi trồng tất cả các loài Lactobacillus từ các mẫu lâm sàng và phi lâm sàng.

Mô tả

 Lactobacillus MRS Agar

Mã hàng: M641-500G

Nhà sản xuất: Himedia

 

Mục đích sử dụng

Được khuyến nghị để nuôi trồng tất cả các loài Lactobacillus từ các mẫu lâm sàng và phi lâm sàng.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Proteose peptone 10.000

HM Peptone B # 10.000

Chiết xuất men 5.000

Dextrose (Glucose) 20.000

Tween 80 (Polysorbate 80) 1.000

Amoni xitrat 2.000

Natri axetat 5.000

Magie sunphat 0,100

Mangan sunphat 0,050

Dipotassium hydro phosphate 2.000

Thạch 12.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 6,5 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn

Hòa 67,15 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun đến sôi để môi trường hòa tan hoàn toàn. Khử trùng bằng

hấp tiệt trùng ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút. Làm nguội đến 45-50 ° C. Trộn đều và đổ vào đĩa Petri vô trùng.