n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur

Liên hệ

-CTHH: CH₃(CH₂)₅CH₃

– Trạng thái: chất lỏng, không màu

– Cung cách đóng gói: chai thủy tinh 2,5L

– Ứng dụng: được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm như một dung môi hoàn toàn không phân cực.

Khối lượng phân tử 100.2 g/mol

Trạng thái chất lỏng, không màu

Độ nhớt, động lực 0,42 mPa.s ở 20 °C

Nhiệt độ sôi 97 – 98 °C (1013 hPa)

Áp suất hóa hơi 48 hPa ở 20 °C

Mô tả

 n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur

Mã code: 1043792500

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

-CTHH: CH₃(CH₂)₅CH₃

– Trạng thái: chất lỏng, không màu

– Cung cách đóng gói: chai thủy tinh 2,5L

– Ứng dụng: được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm như một dung môi hoàn toàn không phân cực.

Khối lượng phân tử 100.2 g/mol

Trạng thái chất lỏng, không màu

Độ nhớt, động lực 0,42 mPa.s ở 20 °C

Nhiệt độ sôi 97 – 98 °C (1013 hPa)

Áp suất hóa hơi 48 hPa ở 20 °C

Mật độ 0,68 g/cm3 ở 20 °C

Bảo quản Bảo quản từ +5°C đến +30°C.

Quy cách đóng gói Chai thủy tinh 2,5l

Thành phần – Nồng độ: ≥ 99 % – Al (Aluminium): ≤ 0.00001 % – B (Boron): ≤ 0.000002 % – Ba (Barium): ≤ 0.00001 % – Ca (Calcium): ≤ 0.00005 % – Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 % – Co: ≤ 0.000002 % – Fe: ≤ 0.00001 % – Water: ≤ 0.5 %

Ứng dụng

– Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm như một dung môi hoàn toàn không phân cực. Trong thương mại một hỗn hợp các đồng phân của heptane được sử dụng làm dung môi trong ngành sơn, điển hình như dung môi Bestine, hoặc nhiên liệu bếp ngoài trời Powefuel được tạo bởi Primus.

– Ngoài ra Hóa chất công nghiệp n-Heptane tinh khiết được dùng trong nghiên cứu phát triển và sản xuất trong dược phẩm, một phần nhỏ được sử dụng như một thành phần trong xăng dầu.