Tween 80 for synthesis.

Liên hệ

Mô tả nhanh

Trạng thái: Lỏng màu vàng

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml

Ứng dụng:

Hóa chất để tổng hợp Màu sắc Màu vàng Khối lượng riêng 1.07 g/cm3 (25 °C)

Trạng thái Lỏng

Áp suất hóa hơi <1.33 hPa

Nhiệt độ sôi >100 °C (1013 hPa) pH 5 – 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

Mô tả

 Tween 80 for synthesis.

Mã code: 8221870500

Thương hiệu: Merck – Đức

Mô tả nhanh

Trạng thái: Lỏng màu vàng

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml

Ứng dụng:

Hóa chất để tổng hợp Màu sắc Màu vàng Khối lượng riêng 1.07 g/cm3 (25 °C)

Trạng thái Lỏng

Áp suất hóa hơi <1.33 hPa

Nhiệt độ sôi >100 °C (1013 hPa) pH 5 – 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

Độ nhớt động học 300 – 500 mm2/s (25 °C)

Bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ dưới +30°C

. Quy cách đóng gói Chai nhựa 500ml

Thành phần – Giá trị xà phòng hóa: 45 – 55 – Giá trị hydroxyl: 65 – 80